(+48) 602 661 355
baritus@baritus.com.pl

Regulaminy

Regulamin kursów prowadzonych przez Baritus

 1. Kurs jest prowadzony wg regulaminu szkolenia Związku Kynologicznego w Polsce.
 2. Organizatorzy oraz uczestnicy szkolenia zobowiązani są do przestrzegania poniższego regulaminu.
 3. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do posiadania i okazania na życzenie instruktora książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do przychodzenia na zajęcia punktualnie, po wcześniejszym krótkim spacerze z psem, na którym pies powinien załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.
 5. Opiekun psa jest całkowicie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie lub przez psa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Opiekun wprowadza i wyprowadza psa na plac szkoleniowy na smyczy.
 7. Na placu szkoleniowym pies jest spuszczany ze smyczy tylko i wyłącznie na polecenie instruktora w trakcie ćwiczeń, ewentualnie w trakcie przerwy poza miejscem szkolenia. Pies jest spuszczany ze smyczy na własną odpowiedzialność opiekuna.
 8. W trakcie zajęć opiekunowie pilnują, aby psy nie bawiły się ze sobą.
 9. Opiekun zobowiązany jest do sprzątania nieczystości po swoim psie i zachowania czystości na placu szkoleniowym. Uczestnik szkolenia zapewnia we własnym zakresie akcesoria do sprzątania po psie.
 10. Opiekun we własnym zakresie zapewnia psu smakołyki treningowe oraz wodę do picia.
 11. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania i wykonywania poleceń instruktora.
 12. Agresywne zachowanie wobec własnego psa, instruktora lub innych uczestników szkolenia skutkuje usunięciem z kursu bez prawa do zwrotu opłaty za kurs w całości lub części.
 13. Liczba nieusprawiedliwionych nieobecności nie powinna przekroczyć 20% liczby wszystkich zajęć w kursie. W przeciwnym razie instruktor może usunąć uczestnika z kursu bez prawa zwrotu opłaty za kurs.
 14. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na placu szkoleniowym.
 15. Regulamin kursów obowiązuje wszystkich uczestników szkolenia psów.

Regulamin ZKwP egzaminu Pies Towarzyszący 1, 2, 3 stopnia

Zapoznaj się z aktualnym regulaminem egzaminów Psów Towarzyszących 1,2,3 stopnia obowiązującym w trakcie egzaminów przeprowadzanych na koniec kursów w szkole Baritus.

Regulamin ZKwP egzaminu BH

Zapoznaj się z aktualnym regulaminem egzaminów Psów Towarzyszących z testem zachowania (BH) obowiązującym w trakcie egzaminów przeprowadzanych na koniec kursów w szkole Baritus.

Zadzwoń